strefakursow.pl elearning szkolenia kursy online

3

kurs

css

Lekcja 3: Jednostki Miary

css

W definiowaniu stylu CSS dla poszczególnych znaczników możemy posługiwać się miarami relatywnymi - wielkość dopasowana jest do rozmiaru konkretnego ekranu, np. piksel, oraz absolutnymi - wartość jest stała bez względu na rozmiar, np. milimetr.

Miary relatywne

  • px - piksele
  • em - wysokość czcionki
  • ex - wysokość litery
<p style="font-size: 15px;">Pierwszy akapit czcionką 15px.</p>
<p style="font-size: 1.5em;">Drugi akapit czcionką 1.5em.</p>
<p style="font-size: 3.0ex;">Trzeci akapit czcionką 3.0ex.</p>
Przykład

Pierwszy akapit czcionką 15px.

Drugi akapit czcionką 1.5em.

Trzeci akapit czcionką 3.0ex.

Miary absolutne

  • mm - milimetry
  • cm - centymetry
  • in - cale
  • pt - punkty
  • pc - pika
<p style="font-size: 5mm;">Pierwszy akapit czcionką 5mm.</p>
<p style="font-size: 1cm;">Drugi akapit czcionką 1cm.</p>
<p style="font-size: 0.3in;">Trzeci akapit czcionką 0.3in.</p>
<p style="font-size: 15pt;">Czwarty akapit czcionką 15pt.</p>
<p style="font-size: 1pc;">Piąty akapit czcionką 1pc.</p>
Przykład

Pierwszy akapit czcionką 5mm.

Drugi akapit czcionką 1cm.

Trzeci akapit czcionką 0.3in.

Czwarty akapit czcionką 15pt.

Piąty akapit czcionką 1pc.

comments powered by Disqus

Do góry