strefakursow.pl elearning szkolenia kursy online

2

kurs

html

Lekcja 2: Znaczniki

html

Znaczniki to część składki języka HTML. Konstrukcja znacznika rozpoczyna się od znaku mniejszości:

"<"

a kończy nakiem większości:

">"

Z reguły znacznik otwieramy, podajemy atrybut, za znacznikiem wpisujemy jego zawartość i na końcu znacznik zamykamy poprzedzając atrybut znakiem "/".

Zastosowanie znacznika w kodzie HTML

Poniżej przykład i efekt użycia znacznika pogrubienia tekstu - strong:

<strong>Zawartość znacznika</strong>
Przykład

Zawartość znacznika

W kolejnym przykładzie znaczniki służące do tworzenia nagłówków h1 do h6. Nagłówki nadają znaczenie ważności poszczególnym zdaniom.

<h5>Przykładowy tekst</h5>
<h6>Przykładowy tekst</h6>
Przykład
Przykładowy tekst

Przykładowy tekst

Odstępstwo od reguły

Przykładem znacznika nie posiadającego znacznika zamknięcia jest znacznik łamiący linię:

<br>
comments powered by Disqus

Do góry